BEHAN­DLING

KONSULTASJON / UNDERSØKELSE:

Ved en enkel undersøkelse ser tannlegen over alle tenner samt tannkjøttet og slimhinnene. I tillegg til dette tar tannlegen røngtenbilder for å kontrollere at det ikke er noe mellom tennene. Undersøkelsen avsluttes med en enkel eller utvidet rens.

Ved stort behov for tannstenfjerning og oppfølging av tannkjøtt, henvises det til tannpleier. Hvis pasienten må komme tilbake for videre behandling, får man med kostnadsoverslag.

Omfattende undersøkelse og utredning tar lengre tid enn en enkel undersøkelse. Tannlegen trenger da som regel flere røngtenbilder. Slike undersøkelser anbefales pasienter som ikke har vært hos tannlegen på en stund eller som har et mer omfattende behandlingsbehov.

Røngtenundersøkelser hos tannlegen medfører generelt lave stråledoer til pasient og dermed svært lav risiko for strålingsinduserte skader. Gravide kan trygt ta alle typer røntgen hos tannlegen.

https://dsa.no/medisinsk-stralebruk/rontgen-hos-tannlegen

Ved akutt tannpine, er det best at du ringer oss så tidlig som mulig slik at vi kan få ordnet time samme dag. Det vil da oftest bli gjort en midlertidig/smertelindrende behandling i første omgang.

ALLMENN TANNBEHANDLING:

Vi utfører allmenn tannbehandling som konserverende behandling, rotbehandlinger, trekking av tenner, krone- og brobehandlinger samt forebyggende behandlinger. I tillegg til dette utfører tannlege Tore Ulstein kirurgi: kirurgisk fjerning av visdomstenner, innsetting av implantater, rotspissamputasjoner og andre mindre kirurgiske inngrep.

Konserverende behandling: Vi legger kun hvite, tannfargede fyllinger.

Rotbehandling:

Ved rotbehandling utføres behandlingen enten ved et eller flere besøk. Først fjerner tannlegen den skadede eller døde nerven. Tannlegen renser rotkanalen(e) og legger inn rotfyllingsmaterialet før det avsluttes med en toppfylling (kompositt) på toppen.

Kronebehandling:

Vi anbefaler pasienten krone dersom mye tannsubstans er gått tapt. Tannen slipes slik at det blir plass til kronen, deretter tas det avstøpning som sendes til tanntekniker for fremstilling av kronen. Pasienten går med en midlertidig krone til den permanente kronen er ferdig. Til slutt settes kronen fast med sement av tannlegen.

Brobehandling:

Hvis du mangler en eller flere tenner kan dette erstattes ved å lage en bro. Det vil si det lages flere kroner som henger sammen. Broen settes fast med sement av tannlegen.

Plateprotetikk:

Protese kan lages når tenner skal erstattes. Det gjøres ved at tannlegen tar avtrykk av kjeven til pasienten. Dette sendes til en tanntekniker som bruker avtrykket til å fremstille protesen. Deretter tilpasses protesen til pasienten. En delprotese er en protese som lages dersom pasienten har en eller flere tenner som mangler.

Implantatbehandling:

Dersom pasienten mangler en eller flere tenner kan vi tilby implantatbehandling. Manglende tann/tenner erstattes med implantater i kjevebenet. Man unngår dermed belastning/sliping på nabotenner.

Fjerning av visdomstenner:

Hvis visdomstenner må fjernes, kan de i noen tilfeller tas ut uten kirurgi. I andre tilfeller må de fjernes kirurgisk.

Tannpleierbehandling:

Vi har en tannpleier her på klinikken som driver med forebyggende behandling av tannkjøttssykdommer. Behandlingen går ut på å hindre utvikling av tannkjøttssykdom eventuelt reversere denne. Tannpleieren instruerer pasienten i renhold ( hygienefase), og fjerner tannstein og belegg. Behandlingen må ofte foretas regelmessig over tid.

Bleking av tenner:

Vi tilbyr hjemmebleking. Etter tannlegen har vurdert tennene, vil det i de tilfellene det er aktuelt, kunne fremstilles blekeskinner. Pasienten får da med seg blekeskinner sammen med blekemiddel. Framgangsmåten blir vist på klinikken.