Generell informa­sjon

HELFO

Vi har direkte oppgjør med Helfo. Det er en betydelig hjelp for pasienten ved store og kostbare behandlinger.

Når pasienten har en slik avtale om direkte oppgjør slipper pasienten å legge ut for den delen av behandlingen

som er refusjonsberettighet. NB!

De fleste må betale utgiftene til tannbehandlingen selv, men det finnes unntak:

1. Sjelden medisinsk tilstand ( egen liste på www.helfo.no )

2. Leppe-kjeve-ganespalte

3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig

4. Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander ( organtransplantasjon, ulike krefttilstander, HIV / AIDS)

5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve ( tann- og kjeve kirurgisk behandlinger)

6. Periodontitt ( tannkjøttsykdom)

7. Tannutviklingsforstyrrelser ( medfødte tilstander)

8. Bittanomalier ( tannregulering/ kjeveortopedi)

9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/ erosjon ( alvorlig tannslitasje)

10. Hyposalivasjon ( munntørrhet)

11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer ( i munnhule eller på hud)

12. Tannskade ved godkjent yrkeskade

13. Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade ( fritidsulykker)

14. Manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne ( tilstand som har vart i mer enn ett år og forårsaket redusert tannhelse)

Hører du innenfor en av disse tilstandene/ tilfellene har du rett til støtte fra folketrygden.

For mer informasjon spør tannlegen din eller se www.helfo.no

IKKE-MØTT HONORAR:

Pasienten regnes som uteblitt når pasienten uten varsel ikke møter til avtalt tid eller når timen avbestilles senere enn 24 timer før avtalt tid. Risiko for uteblivelse grunnet sykdom o.l., tilfaller pasient. Timer på mandager som skal avbestilles, må varsles senest klokken 12.00 fredagen før. Dersom det ikke er mulig å anvende tapt tid på annet honorargivende arbeid, kan det debiteres med inntil 80 % av timehonoraret. Dette er fastsatt av Helse og omsorgsdepartementet.

Timepris på en ikke-møtt time er 1500,-.

 

STUDENTRABATT:

Alle studenter t.o.m 35 år med gyldig studentbevis får 10 % rabatt på alle våre tannlegebehandlinger.